Aforizma Kimdir?

In Aforizma, Yazarlar Klubü by Cumhur DursunLeave a Comment

Eylül ayının sonunda bir yaşı daha geride bırakmış olacak. Teknik olarak hukuk öğrencisi olmakla ve hukuku sevmekle birlikte kainatın sırrını çözmeye çalışma gibi bir misyon edinmişcesine gerçek arayışında olan biridir.

Kendini tek cümleyle tanıt denilirse; “XY kromozomlu bir Homo Sapiens Sapiens” olarak tanıtmaktan büyük zevk alır. Çünkü bu tanıtım hem din, dil, ırk, renk, vatan gibi her ayrıma karşı olduğunu hem de bilimsel dünya görüşünü belirten sihirli bir cümle gibidir.

Bu sebeplerle ne doğduğu yeri ne de doyduğu yeri çok fazla önemser. Hal böyle olunca da asosyal, topluma ve vatana karşı, din düşmanı olarak görülebilir. Ama biz buna arıza demeyi yeğliyoruz.

Aşağı yukarı 22 yıllık bir yaşamı olmasına rağmen hayatı sorgulamaya başladığı 6 yıl evvelini mihenk taşı olarak kabul eder. Zaten şimdiye kadar anlaşıldığı üzere en büyük derdi de hayatı ve insanları anlamaktır. Bu uğurda sosyal ve ahlaksal olguları yeniden inşa etmenin dışında aşk ve sevgi gibi beklentilerden de uzaklaşmak bu arayışın yan etkisi olsa gerek.

Özel ilgi alanları din, bilim, felsefe olmakla birlikte her insan gibi film, internet veya oyun hayranlığı da vardır. Bir de mesleki kaygılardan ötürü hukuk alanında gelişme kaydetme gibi yapması gereken bir görevi daha vardır.

Bunların dışında topluluk içinde her insan kadar sahte olan Aforizma, dışardan üstünkörü bakıldığında dalgacı, umursamaz, çoğu şeye gülen geçen, belki biraz ukala ama en nihayetinde cana yakın biri olarak görülmektedir. Oysa iç dünyasında çok daha hırçın, gerçekçi, sorgulayıcı, ciddi bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanların çok daha somut şeylerle uğraşması, Aforizma’nın ise daha soyut olan belki çözülemeyecek olan sorulara yönelmesi (örneğin en önemli sorusu olan; “tanrı var mı?” sorusu) Aforizma’yı bir anlamda tekrar arıza kategorisine sokmaya yetmiştir.

Muhtemelen bu din, bilim, felsefe üçlüsüne bir de hukuk ekleyerek dörtleyecek olan Aforizma her konuda bir şey bilmediğini açıkca söylemekle birlikte ilgilendiği konularda ise derin bir bilgi birikimine sahip olması gerektiğini de ısrarla belirtmektedir.

Aforizma

Leave a Comment