Ra Sheeba

In Nevin Samsunlu, Yazarlar Klubü by Cumhur DursunLeave a Comment

RA SHEEBA

Bu yazımda sizi Eski Mısır’a firavunlara götürüp, onlardan günümüze taşınmış bir enerji ile tanıştıracağım: RA SHEEBA

Ra Sheeba (Ra Şiba okunuyor), MÖ. 1360’lı yıllarda Eski Mısır’da Firavun Akhenaton’un gizli çalışmalarının verilen isimdir. O yıllarda Mısır’da çok Tanrılı din inancı hüküm sürerken Firavunlar Tanrıların yeryüzünde yaşayan oğlu olarak kabul edilirmiş.

Firavun Akhenaton ve eşi Kiya, rivayet edilir ki, Karnak’taki kütüphanesindeyken bir gece,  gökyüzünden Tanrısal ışık inmiş. Ve bu ışık Firavunda manevi değişiklikler yaratmış. Tarihte ilk kez ‘Tek Tanrı’ dan bahseden ve yine ilk kez tek Tanrıya ibadet etmek için mabet yaptıran kişi olmuş. Çok Tanrıların rahipleri güçlerini daha fazla yitirmemek için, halkı da ayaklandırarak Firavunu öldürmüşler. Onun ölümüyle Ra Sheeba bilgisi ve enerjisi yeryüzünden kaybolmuş.

1980’li yıllarda birbirleriyle bağlantısı olmayan  Merilyn Bretherick, Peter Johanson ve Michael  adlı 3 kişi birbirine benzer kanal bilgilerle buluşunca Ra Sheeba tekrar yeryüzünde fark edilmiş. Bu kişilerin kanallığı ile Eski Mısır’dan  çok daha önce Atlantis kıtasında da kullanıldığı anlatılır. O dönemde uçan ejderlerin ağızlarından çıkan alevler, yeryüzüne Yaşam Enerjisi olarak katılırmış ve Ra Sheeba’nın bilgisini kullanan insanların ejder rehberleri olurmuş. Atlantis batarken ejderler hizmet ettikleri insanları anakara parçalarına taşımışlar.

Ra, Güneş sistemimizdeki güneşten gelen eril enerji İsis, bize komşu Sirius sisteminin güneşinden gelen dişil enerjidir. Bu  eril ve dişil enerjinin birlikte akması, Ra Sheeba enerjisini ve gücünü oluşturur. Bilgi ve şifayı taşıyan gelişim/tekamül enerjisidir.

İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan DNA sistemi kendi kendini tekrarlayan hücre bilgilerinden oluşan biyokristal bir yapıya sahiptir. Ra Sheeba bedendeki DNA kristal oluşumu etkileyerek, elekromanyetik değişimleri gerçekleştirir ve daha fazla gen programını işler hale getirir.

İnsanlara sevgiyi öğretir ve sevgiye bağlanmamızı sağlar.

Hem insanın hem de dünyanın iyileşmesine, insanların farkındalığının artmasına katkısı olur.

Bu enerji şifasında semboller kullanılır.Enerjinin frekansına uyumlanmak, bir şifa seansını  almak bile bedendeki titreşimi ve tekamülü hızlandırır.

Farklı frekanslardaki enerjiler evrenimiz var olduğundan beri bizlerle birlikteler. Farklı zamanlar, mekanlar ve isimlerle hep bizimleydiler.

Sevgiyle paylaştım.

Nevin

Leave a Comment