Hamilelik Sürecinde Psikodrama

In Psikodrama - IPI, Yazarlar Klubü by Cumhur DursunLeave a Comment

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilmektedir. İnsan soyunun devamının sağlanmasında, kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin evrensel bir görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu evrensel rol, doğurganlık fonksiyonuyla yerine getirilmektedir.